สุสาน ทปท.

สุสาน ทปท.เป็นสถานที่ฝังศพของนักรบทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย ที่เสียชีวิตจากการสู้รบ กับทหารฝ่ายรัฐบาล ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้บริเวณ ลานเอนกประสงค์ครับ