ผาชูธง

อยู่ไม่ไกลจากลานหินปุ่มมากนัก เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเดินเลียบผาไปประมาณ 500 เมตร ก็ถึง ณ ผาชูธงแห่งนี้ สามารถมองทัศนียภาพได้กว้างไกลเกือบรอบด้าน มีชะง่อนผาสูงเด่นและเสาธงปักอยู่ ในอดีต พคท. ใช้เป็นที่ชูธงค้อนเคียวทุกครั้งเมื่อรบชนะฝ่ายรัฐบาล