ร้านอาหาร

แฟรี่แลนด์แอนด์ฟู๊ดเซนเตอร์ ถนนสระหลวงสวนอาหารตวงเพชร 2/58 ถนนศรีมาลา โทร. 611193, 611890โอฆะค็อฟฟีช็อฟ 2/90 ถนนศรีมาลา โทร. 611206เมืองทองคอฟฟี่ช็อป 28 ถนนธิตะจารี โทร. 611128, 611671ห้องอาหารเลิศรส 524 ถนนบุษบา โทร. 611297ห้องอาหารโกเกี๊ยด 157 ถนนบุษบา โทร. 611082ห้องอาหารศรีราชา 8 ถนนจันทร์สว่าง โทร. 611358เอ็มแอนด์ทีคอฟฟี่ช็อป ถนนศรีมาลาเจ๊เป้าโต้รุ่ง ถนนศรีมาลาแอ๊วเบเกอรี่แอนด์ฟู๊ด ถนนจันทร์สว่าง โทร. 611617แคนดี้เบเกอรี่ ถนนบึงสีไฟ ร้านอาหารไผ่สีทอง ถนนศรีมาลา ข้าง รร.โอฆะร้านอาหารเพชรบุรี ถนนเกษมราษฎรอุทิศร้าน ป.โภชนา ถนนจันทร์สว่างอำเภอตะพานหินห้องอาหารโรสอินน์ ถนนชมฐีระเวช (โรงแรมโรสอินน์)เลี้ยงหงษ์กี่ 06-08 ถนนสหมิตร โทร. 621316ห้องอาหารฟ้าหลวง ถนนสามัคคี แพทิพย์ (แพอาหาร) ถนนริมน่านออมดาว (ศาลาโพร์โมสต์) ถนนแดงทองดี ร้านกาแฟโกยี (เปิบพิสดาร) ถนนรวมมิตร (เชิงสะพานด้านซ้าย)จิบอิ้ว ถนนมธุรสใต้ (ใกล้แม่น้ำ) อำเภอบางมูลนาก ร้านจงเฮงปี่ 20 ซอยอินทรโสภณ ถนนประเทืองถิ่น โทร. 631281ร้านอาหารปราง ถนนบางมูลนาก-ชุมแสงร้านอาหารรสทิพย์ ถนนประเทืองถิ่น ห้องอาหารรวงข้าว ชั้นล่างโรงภาพยนตร์ฉัตรชัยโง้วเช็กปี้ 20 ถนนนาคเรศ โทร. 631120สวนอาหารเจนเนตร 25/5 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล โทร. 631416อำเภอสามง่าม ยุวรีย์ ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร สนิทโอชา ถนนพิจิตร-กำแพงเพชรห้างสรรพสินค้า แฟรี่แลนด์ ถนนสระหลวงชัยพงษ์พลาซ่า ถนนศรีมาลาเอสแอนด์เคซุปเปอร์มาร์ท ถนนแดงทองดี อำเภอสพานหินบริการรถเช่า ศูนย์บริการรถเช่า 168 ถนนฝั่งสถานี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร. (056) 612911