วัดธรรมาธิปไตย

วัดธรรมาธิปไตยอยู่ในตัวเมืองใกล้สี่แยกจุดตัดของถนนอินใจมีกับถนนสำราญรื่น เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บบานประตูของวิหารหลังใหญ่และเก่าแก่ของวัดพระฝาง บานประตูทำจากไม้ปรูขนาดกว้าง 2.2 เมตร สูง 5.3 เมตร และหนา16 เซนติเมตร แกะสลักในสมัยอยุธยาเป็นลายกนกก้านขด มีลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ 7 พุ่ม กล่าวกันว่า เป็นบานประตูไม้แกะสลักที่มีความงามเป็นที่สองรองลงมาจากบานประตูวิหารวัดสุทัศน์ที่กรุงเทพฯ ด้วยครับ