หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน

หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารวัดท่าถนน ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์เป็นพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วครึ่ง สูง ๔๑ นิ้ว เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองอุตรดิตถ์