จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง

วัดกลางและจิตรกรรมฝาผนัง อยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ ห่างจากตัวอำเภอ ๓ กม. วัดกลางเป็นวัดเก่าแก่ มีพระอุโบสถที่มีลวดลายรูปปั้นสวยงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระเวชสันดรชาดก และเทพชุมนุมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น