วัดพระฝาง

วัดพระฝาง

วัดพระฝาง อยู่ที่หมู่ ๓ บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร จากตัวเมืองวัดนี้มีชื่อว่า "วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ" เป็นวัดที่จำพรรษาของ "เจ้าฝาง" ซึ่งท่านได้ซ่องสุมผู้คนเพื่อกอบกู้เอกราชสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒ บานประตูวิหารแกะสลักไม้ลายพุ่มเทพพนมสูงใหญ่ประมาณ ๕.๓๐ เมตร มีความสวยงามด้านภาพไม้สลักเป็นที่ ๒ ของประเทศไทยรองจากบานประตูวิหารวัดสุทัศน์ฯ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย ในตัวเมืองครับ