อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ

อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศตั้งอยู่สี่แยกตลาดลับแล เดิมชื่อทองอินเป็นนายอากรสุรา เชื้อสายจีน แต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโดยตลอด เป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความนับถือมากครับ