วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์อยู่ที่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล อยู่เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีงานนมัสการในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี พร้อมกับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งและวัดพระยืนพุทธบาทยุคลครับ