วัดเจดีย์คีรีวิหาร

วัดเจดีย์คีรีวิหารอยู่บ้านวัดป่า ตำบลฝายหลวง เป็นบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงาม บานประตูและหน้าบันเป็นไม้แกะสลักครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วัดเจดีย์คีรีวิหาร