บ่อเหล็กน้ำพี้

บ่อเหล็กน้ำพี้ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตรครับ บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นบ่อเหล็กกล้าที่มีอยู่ด้วยกันหลายบ่อแต่เท่าที่ปรากฎให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อครับ คือ บ่อพระแสง และ บ่อพระขรรค์