วัดพระนอน

วัดพระนอนอยู่ใกล้วัดหลวงบนถนนพระนอนเหนือ มีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่และเก่าแก่มาก ประดิษฐานอยู่ในวิหารซึ่งหน้าบันเป็นศิลปะลวดลายการแกะสลักแบบล้านนาไทยที่งดงามมากเลยครับ