วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง อยู่ในท้องที่ตำบลป่าแดงเลยพระธาตุช่อแฮไป 3 กิโลเมตรครับ ห่างจากตัวจังหวัดราว10 กิโลเมตร องค์พระธาตุจอมแจ้ง เป็นสีทอง สูง 29 เมตรฐานกว้าง 10 เมตร เดิมชื่อพระธาตุจอมแจง ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จถึงดอยนี้จวนสว่างพอดี ต่อมาเพี้ยนเป็นจอมแจ้ง เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่นี้มีศาลาเรียกว่า พิพิธภัณฑ์ตำบลป่าแดง หรือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด รวบรวมสิ่งของโบราณ ที่หาดูได้ยาก พระธาตุจอมแจ้งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1331 ครับ