วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีอยู่ห่างจากอำเภอเด่นชัย 3 กิโลเมตรครับ มีศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังแบบล้านนา ภายในมีโบราณวัตถุต่าง ๆ จัดแสดงไว้ เช่น รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือและเหตุการณ์ในอดีต พระพุทธรูปต่าง ๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ เป็นต้นครับ