ถ้ำปุ่ม

ถ้ำปุ่มอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๐ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร แยกเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร "ถ้ำปุ่ม" อยู่บนยอดเขาต้องปีนขึ้นไป ภายในถ้ำมืดมากต้องมีผู้นำทาง ถ้ำปุ่มเป็นภูเขาหินปูนจึงประกอบด้วย ถ้ำหินงอก หินย้อย และทางน้ำไหลมากมายครับ