ดงสักงาม

ดงสักงาม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร ต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้นครับ ลักษณ เป็นกลุ่มของไม้สักที่ขึ้นอยู่อย่างหนา แน่นตามริมฝั่งแม่น้ำยม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุง-แม่เป้า ไม้สัก ที่ขึ้นอยู่นี้มีขนาดสูงใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนจะได้พบ กับความร่มรื่น และดอกสักที่เหลืองอร่ามอยู่ทั่วไปครับ