ล่องแก่งแม่กก

ล่องแก่งแม่กก ท่าตอน-เชียงราย บ้านท่าตอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง ๒๔ กิโลเมตร มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงรายทุกวัน ทั้งเรือโดยสารและเช่าเหมา ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หากต้องการล่องแพจะใช้เวลาประมาณ ๓ วัน ๒ คืน ต้องสั่งจองล่วงหน้า ๑๕ วัน โดยติดต่อพร้อมส่งธนาณัติถึง ผู้ใหญ่เต้ง แก้วประเพณี บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐ ร้านจันทร์เกษม (ริมน้ำกก) บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐ คุณตาบทิพย์ วรรณรัตน์ บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐ โทร. (๐๕๓) ๔๕๙๓๑๒