น้ำตกบ้านไร่

น้ำตกบ้านไร่ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ ตำบลบ้านแซว ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนไปทางใต้ประมาณ 15 กิโลเมตรเศษโดยเส้นทาง รพช. สายบ้านเวียง-เชียงของ เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตกจากดอยผาแตกบริเวณน้ำเป็นเป็นป่าไม้ร่มรื่นมากครับ