น้ำตกผาโขงและถ้ำน้ำลอด

น้ำตกผาโขงและถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่ที่บ้านปางเกาะทราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานประมาณ 15 กิโลเมตรครับ โดยผ่านหลังที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก มีน้ำไหลตลอดปีครับ