วัดป่าสัก

วัดป่าสัก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ มีเจดีย์ประธาน ทรงมณฑปยอดระฆัง ตกแต่งลวดลาย ปูนปั้นวิจิตรงดงาม ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์นำมาถวายและโปรดฯ ให้ปลูกต้นสักล้อมรอบวัดด้วยครับ