พระธาตุดอยปูเข้า

พระธาตุดอยปูเข้าแยกซ้ายจากแยกเชียงแสน-สบรวก ก่อนถึงสามเหลี่ยมทองคำเล็กน้อย รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ครับ