พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่บนภูเขาจอมแว่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองพาน ๓ กิโลเมตร เป็นพระธาตุที่มีประชาชนชาวอำเภอพาน และอำเภอใกล้เคียง นับถือกันว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึงเดือน ๘ เหนือหรือเดือน ๙ ใต้ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีงานนมัสการองค์พระธาตุทุกปีครับ