เวียงกาหลง

เวียงกาหลง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และจากถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ ๓ กิโลเมตร ในบริเวณเวียงกาหลงนี้มีซากเตาทำเครื่องถ้วยชามอยู่หลายแห่งเรียกว่า "เตากาหลง" ขณะนี้บริเวณเวียงกาหลงปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยใช้เส้นทางแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-ดอยสะเก็ดครับ