ล่องแก่งแม่เงา

ล่องแก่งแม่เงาบ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เหมาะสำหรับการล่องแพเพื่อผจญภัยอย่างแท้จริงสภาพสองฝั่งยังคงเป็นธรรมชาติที่คงสภาพดีเยี่ยมครับ นอกจากนี้ยังเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ชอบกีฬาตกปลาอีกด้วย ระยะทางจากตัวอำเภอทั้งทางรถยนต์รวมกับทางน้ำ ถึงบ้านสบเมย-อุมโล๊ะ ประมาณ 35กิโลเมตรครับ