บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย ห่างจากบ้านละอูบ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ราษฎรเคร่งศาสนา และสุภาพอ่อนโยน เป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งศูนย์พัฒนาชาวเขา ราษฎร ได้รับการพัฒนา ให้สามารถทำผ้าจากขนแกะ การปลูกไม้ผล เมืองหนาว และอื่นๆ และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของชาวเขาด้วยครับ