บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ

บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะอยู่ในเขตตำบลท่าผาปุ้ม ห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตรครับ ใช้เส้นทางสาย 1266 เป็นทางขึ้นเขาบ้านเรือนแถบเชิงเขาดูแปลกตา ในฤดูแล้งจะมองเห็นภาพดอกไม้ป่า ใบไม้ เป็นสีส้มสวยงามมากครับ มีแหล่งน้ำตกใกล้หมู่บ้านด้วยครับ