บ้านกะเหรียงพะมะลอ

หมู่บ้านกะเหรี่ยงพะมะลอ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงขนาดใหญ่ อยู่ในเขตตำบลบ้านกาศ อำเภอเมือง ห่างจากตลาดประมาณ ๓ กิโลเมตร มีการทอผ้าขายแก่นักท่องเที่ยวในราคาถูก สาวกะเหรี่ยง ที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้แต่งงาน จะแต่งชุดสีขาวครับ