บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

บ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ จะมีบ่อน้ำร้อน 2 บ่อ ในบริเวณมีชาวบ้านนำไข่มาขาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทดสอบต้มในบ่อน้ำร้อนด้วยครับ