วัดกลาง

วัดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย มีเจดีย์องค์ใหญ่ กลางลานวัดมีเจดีย์รายรอบ ใต้เจดีย์ มีพระพุทธรูปประจำวัน เหนือเจดีย์องค์ใหญ่ ทำเป็นรูปมณฑปยอดมงกุฎครับ