วัดจองสูงหรือวัดอุทยารามณ์

วัดอุทยานรมณ์ อยู่ในเมืองแม่สะเรียง ชาวเมืองเรียกว่า "วัดจอมสูง" เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 ภายในวัดเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อยู่ 3 องค์ เจดีย์องค์ด้านตะวันตก สร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฎ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอดครับ