พระธาตุจอมมอญ

พระธาตุจอมมอญเป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี พระธาตุจอมมอญนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาดครับ