บ้านน้ำเพียงดิน

บ้านน้ำเพียงดินเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปายผ่านบ้านห้วยเดื่อ ไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครับ ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือไปตามลำน้ำจะผ่านระลอกน้ำที่ลดระดับลดหลั่นกันไปคล้ายธารน้ำตก บ้านน้ำเพียงดินนี้ตั้งอยู่ในเขตตำบลผาบ่องครับ