น้ำตกห้วยน้ำดัง

น้ำตกห้วยน้ำดัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย มีความสูงประมาณ 50 กิโล เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากครับ มี 3-4 ชั้น ครับ