วัดเจดีย์เหลี่ยมหรือวัดกู่คำ

วัดเจดีย์เหลี่ยมหรือวัดกู่คำ อยู่ถนนสายเกาะกลาง อำเภอเมือง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าเม็งราย เมื่อปี พ.ศ. 1831 กล่าวคือ หลังจากที่พระองค์ ได้ยกทัพมาตีเมืองลำพูนแล้ว พระองค์ทรงมอบเมืองลำพูนให้อำมาตย์คนสนิทชื่ออ้ายฟ้า ครองเมืองแทน ส่วนพระองค์ ก็ยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ