วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทอง จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จนถึงอำเภอจอมทองระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรครับ จะถึงวัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง ซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่ว ๆ ไปครับ