วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อยตั้งอยุ่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108 ตรงกิโลเมตรที่ 43-44เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีครับ