สันกำแพง

สันกำแพง เป็นอำเภอซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก ๑๓ กิโลเมตร นักท่องเที่ยว สามารถชมโรงงานทอผ้า และซื้อผ้าฝ้าย ผ้าไหม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ตามเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้นครับ