พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำปาง ใกล้ๆ กับวัดเจ็ดยอด เป็นตึกทรง ลานนาไทยประยุกต์ รวบรวมศิลปะ และวัฒนธรรม ของภาคเหนือ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันจันทร์ อังคาร และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ครับ