บ้านถวาย

บ้านถวาย
บ้านถวาย อยู่ถัดจากเหมืองกุงไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๑๕ ถึงห้องสมุดประชาชน อำเภอหางดง มีทางแยกซ้ายเข้าหมู่บ้าน มีโรงงานผลิตไม้แกะสลักเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง มีชื่อเสียงใน การทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิตและ ซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้ครับ
บ้านถวาย เที่ยวหมู่บ้านช่างไม้แกะสลัก หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แห่งแรก กับสร้างสรรค์ความสวยงามบนเนื้อไม้ ด้วยฝีมืออันประณีตของสล่าเมืองเหนือ