ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ของเส้นทางหมายเลข 1009 เป็นสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และมีนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ป่าและอื่น ๆ ครับ