โครงการหลวงอินทนนท์

โครงการหลวงอินทนนท์
โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๑ แยกขวาเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร ผลิตผลหลักคือไม้ดอกเมืองหนาว นักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมแปลงดอกไม้และการเพาะขยายพันธุ์ได้ครับ