ศูนย์ฝึกช้างแตงดาว

ศูนย์ฝึกช้างแตงดาวตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 56 มีการแสดงการชักไม้ ลากซุงจากป่า วันละ 2 รอบ คือ09.00 น. และ 10.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท และยังมีการขี่ช้างตามความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยครับ รายละเอียดติดต่อ โทร. (053) 298-553