โป่งเดือดป่าแป๋

โป่งเดือดที่ป่าแป๋ อยู่ในท้องถิ่นที่อำเภอแม่แตงห่างจากเชียงใหม่ ๔๐ กิโลเมตร แยกจากถนนสายแม่มาลัย-ปาย ตามถนนลูกรังอีก ๖.๕ กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งสูงจากพื้นดิน ๔ เมตรครับ