เขื่อนแม่ผง

เขื่อนแม่ผงห่างจากสวนรุกขชาติไปประมาณ 5 กิโลเมตรครับ เป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่สามารถเดินทางถึงกันได้โดยรถยนต์ครับ