น้ำตกวังแก้ว

น้ำตกวังแก้วเป็นน้ำตกซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ประกอบลักษณะพื้นที่เป็นเขาสูงชัน ซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำไหลมากไหลแรงและมีถึง 102 ชั้น ตัวน้ำตกตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง แต่สามารถเดินทางจากจังหวัดพะเยาได้สะดวกเพราะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด โดยใช้เส้นทางสายพะเยา-อ.วังเหนือ และจาก อ.วังเหนือมีทางลูกรังสภาพดี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตกวังแก้วครับ