วัดศรีอุโมงค์ดำ

วัดศรีอุโมงค์คำ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระเจดีย์ สมัยเชียงแสน ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก และเป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป คู่เมืองพะเยา อีกองค์หนึ่งนามว่า "หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์" แต่ชาวบ้านเรียกว่า "พระเจ้าล้านตื้อ" ซึ่งถือกันว่า เป็นพระพุทธรูป ที่มีลักษณะงดงาม ที่สุดในลานนาไทย และนับเป็นเอกลักษณ์ ทางศิลปะ ของภูกามยาวโดยเฉพาะครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด