โบราณสถานเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ (เมืองพระลอ) อยู่ห่างจากอำเภอจุน ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ ถึงบ้านห้วยงิ้ว ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีทางแยกไปเป็นเส้นทางดิน ถึงบ้านน้ำจุนอีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร นักโบราณคดี สันนิษฐานว่า คงเป็นเมืองในสมัยพ่อขุนงำเมือง เพราะปรากฏ ซากกำแพงเมืองเก่า วัดร้างอยู่มากมาย พระธาตุและวัดเก่าแก่คือ วัดศรีปิงเมือง และใกล้เวียงลอนี้ ยังเป็นจุดที่ลำน้ำจุน ไหลลงสู่แม่น้ำอิงด้วย จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "สบอิง" ครับ