อ่างเก็บน้ำห้วยร่องสัก

อ่างเก็บน้ำห้วยร่องสักระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวอำเภอสามารถเดินทางถึงได้โดยรถยนต์ครับ