หนองเลงทราย

หนองเลงทรายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศอันร่มรื่น และสวยงามไม่แพ้น้ำตกจำปาทอง ในเขตอำเภอเมืองพะเยาเลยครับ