อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ

อ่างเก็บน้ำห้วยไฟเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามมากครับ อยู่ที่บ้านทุ่งติ้ว ต.ภูซาง ห่างจากน้ำตกภูซางเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้นครับ